Thermoplast

Vanuit het oogpunt van engineering hebben thermoplasten een reeks veelzijdige eigenschappen, waardoor producten voor veel verschillende toepassingen kunnen worden vervaardigd. Het meest specifieke kenmerk van een thermoplast, of thermozachte kunststof, is dat het polymeermateriaal plooibaar of kneedbaar wordt bij een bepaalde hoge temperatuur en stolt bij afkoeling. Dit betekent in de praktijk dat vrijwel elk product in elke maat via verschillende fabricageprocédés kan worden gevormd.

Specifiek gedrag van thermoplasten
De meeste thermoplasten hebben een hoog molecuulgewicht. De polymeerketens verbinden zich door intermoleculaire krachten, die bij toenemende temperatuur snel afzwakken, waardoor een viskeuze vloeistof ontstaat. In deze toestand kunnen thermoplasten worden vervormd en worden zij gewoonlijk gebruikt om onderdelen te produceren door middel van diverse polymeerverwerkingstechnieken, zoals spuitgieten, persgieten, kalanderen en extruderen. Thermoplastische kunststoffen verschillen van thermohardende polymeren (of "thermoharders"), die tijdens het uithardingsproces onomkeerbare chemische verbindingen aangaan. Thermohardende polymeren smelten niet bij verhitting, maar ontleden gewoonlijk en vormen zich niet bij afkoeling.

Boven de glasovergangstemperatuur en onder het smeltpunt veranderen de fysische eigenschappen van een thermoplast drastisch zonder dat er een faseverandering optreedt. Sommige thermoplasten kristalliseren niet volledig beneden de glasovergangstemperatuur en behouden enkele of al hun amorfe eigenschappen. Daarom onderscheiden we twee hoofdgroepen: amorfe en semi-kristallijne thermoplasten. 

 

 

thermoplast granulaat

Details van sommige thermoplasten toegepast in UD-tape materiaal

Het lasergestuurde wikkelproces (LATW) van Alformet maakt gebruik van UD-tape die bestaat uit een thermoplastische matrix met ingebedde vezels. De meest bekende thermoplasten die in onze UD-tapes worden gebruikt, hebben eigenschappen en kenmerken die passen bij uw toepassing. Dit kan bijvoorbeeld het temperatuurbereik zijn, de weerstand tegen specifieke chemicaliën of in het algemeen, demping, slagvastheid (bij specifieke temperaturen) enz. U kunt de informatie gebruiken om de juiste thermoplasten voor uw toepassing te kiezen en de prestaties te optimaliseren.

Hieronder (en in het submenu) worden deze thermoplasten verder in detail beschreven.