Onze accreditaties

Alformet werkt met hoge kwaliteits-, milieu- en veiligheidsnormen om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van al onze stakeholders: klanten, werknemers, leveranciers en ook de gemeenschap en de autoriteiten. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons te laten accrediteren op basis van het ISO-systeem.

Kwaliteit: ISO 9001

In 2021 zijn wij met succes gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 norm, uitgevoerd door TÜV Rheinland.

Milieu: ISO 14001

Begin 2022 behaalde Alformet ook het ISO 14001:2015-certificaat voor het milieubeheer van onze processen en activiteiten.

Veiligheid en gezondheid

Ons interne managementsysteem omvat naast kwaliteit en milieu ook de aspecten veiligheid en gezondheid, om veilig en gezond werken binnen Alformet uit te dragen en te realiseren.

ISO 9001 certificaat Alformet